Przejdź do treści

Prawa autorskie i Nota prawna

Prawa autorskie i Nota prawna

Pomimo iż spółka FleetCor Poland Sp. z o. o. (zwana dalej FLEETCOR) nieustannie przegląda zawartość swojej witryny internetowej i dokłada wszelkich starań, aby informacje przekazywane za pośrednictwem tej witryny były zgodne z prawdą, są one podawane bez żadnej gwarancji, wyraźnej lub domniemanej, ich przydatności do jakiegokolwiek celu.

Wg najlepszej wiedzy FLEETCOR, informacje zawarte w niniejszej witrynie są zgodne z prawdą, jednak witryna może zawierać błędy lub nieścisłości i FLEETCOR nie ponosi za takowe  odpowiedzialności prawnej z zastrzeżeniem odpowiedzialności prawnej, która nie może być wyłączona lub ograniczona na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

FleetCor Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 56c, 00-803 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 505365, posiadająca numer NIP: 5252584121, nr REGON: 147190446 

Żadna z informacji zawartych na stronie http://karta-paliwowa.pl/  nie stanowi oferty ani zaproszenia do negocjacji w imieniu i na rzecz FLEETCOR w rozumieniu przepisów polskiego Kodeksu Cywilnego.